ПЛАЖЪТ ПРЕЗ 1921-ВА ГОДИНА. С ЦВЯТ И ЗВУК

Страхотни ретро кадри от 1921г.  Чуват се чайките и смехът на две момичета по бански, които отмиват пясъка от краката си преди да се качат в т.нар. bathing machine – подвижни къщички, служили в онези години на цели фамилии като плажни съблекални. Прибутвали са ги във водата, за да могат да скочат директно вътре след като се приготвят за къпане. Това приятно видео е плод на изкуствен интелект. Несъмнено радва окото, но и буди резерви, свързани с идентичността.

БОРЕЛИ, САНТОРИО, БУРХАВ И ЩАЛ

Demonstration of arm joints
из “De Motu Animalium”, от Джовани Алфонсо Борели; Снимка: commons.wikimedia.org

Ятромеханиката споделя принципите на механистичната физиология, според която мускулните движения, функционирането на вътрешностите, циркулацията на течностите през  вените и артериите, са представени чрез математически модели. През 17-ти век математиката се оказва универсалният език за изучаване на човешкото тяло и обяснение на функциите му чрез измерими модели. Влиянието на рационалистичните теории върху изучаването на анатомията на живия организъм стартира в ранните десетилетия и се разгръща през цялото 17-то столетие. Принос за това имат тезите на Декарт и неговият епистемологичен прочит на природата, но не само. Между 16-ти и 17-ти век има сериозен културен подем, който за първи път теоретично доближава толкова плътно биологичната машина (тялото) до изкуствения механизъм, откроявайки няколко ключови имена в науката.

Athenaeum

Атенеумът носи името на гръцката богиня на мъдростта, науката и изкуството. Той е светско средище, литературен клуб, библиотека, но най-вече място за интелектуално усъвършенстване. През 19-ти век атенеумите са в своя възход като частни културни центрове, свързващи хора и идеи от различни сфери на човешкото познание. Поетите и астрономите, романистите и математиците. Какъв ли би бил Атенеумът на 21-ви век?

ДЕТЕ. ЕДНО ИЗЛИЧАВАНЕ

ДЕТЕ. ЕДНО ИЗЛИЧАВАНЕ

„Дете“ е лек за четене разказ, дори бих казала увлекателен, но далеч не толкова лесно пригоден за възприемане. В него е вложен един от важните ключове за разбиране на цялостния Бернхард като творец, вероятно и като човек. Четейки „Дете“ се изправяме пред целия мрак в него и надникваме право към дъното на бездната у Томас, в самата ѝ сърцевина….

СТИВЪН ВОЛФРАМ: В НАЧАЛОТО Е ФИЛОСОФИЯТА, А В КРАЯ КОДЪТ!

СТИВЪН ВОЛФРАМ: В НАЧАЛОТО Е ФИЛОСОФИЯТА, А В КРАЯ КОДЪТ!

Волфрам е човек от особен калибър. От онези, осмеляващите се да създават реалности, да изследват границите на науката и инженерната мисъл. Визуализира в ума си промените, мислейки за света в нова матрица. Волфрам, както и другите от неговата порода, винаги прекрачват отвъд конкретната наука – физика, математика и информатика, за да погледнат на нещата холистично…

MINIMA MORALIA

MINIMA MORALIA

Minima Moralia на германския социолог Теодор Адорно е интелектуално удоволствие. Всеки от текстовете в тази книга може да бъде четен сам за себе си, напосоки и на малки, изискани хапки. Сладостното чувство от възприемането им е неизменно. Обаче и методичното им четене – от начало до край, като цялостен текст – ще донесе на читателя смисъл, защото погледнати заедно, те изграждат калейдоскопичен портрет на времето…