ЗАЩО НЯМА ВЕЛИКИ ЖЕНИ ХУДОЖНИЦИ? Част II

Показателно е да се обърне внимание на една от най-успешните и завършени жени художници на всички времена – Роза Боньор (1822-1899), чиято работа, въпреки пораженията нанесени върху оценяването ѝ вследствие промяната във вкусовете на времето, все още е впечатляващо постижение за всеки, интересуващ се от изкуството на 19-ти век. През този период една трета от всички художници са били жени, но дори тази леко окуражаваща статистика е измамна, когато открием, че от оскъдната бройка никоя дама не е достигнала до ключовата стъпка за художествения успех – École des Beaux-Arts. И още от популярното есе на Линда Нохлин…

›› Виж цялата статия

ЗАЩО НЯМА ВЕЛИКИ ЖЕНИ ХУДОЖНИЦИ? Част I

Защо няма велики жени художници? Въпросът е от съществено значение не само за жените и не само поради социални и етични, но и поради чисто интелектуални причини. И още от знаменитото есе на Линда Нохлин…

›› Виж цялата статия

ТЪМНАТА СТРАНА НА СЛАВАТА

От гледна точка на културната вечност, „Оръжията и човекът“ е донесла на Бърнард Шоу 15-минутна слава и след това е станала част от огромната световна купчина незначителни творби, веселила навремето по-посредствената публика и издразнила тази с добър вкус и верен поглед върху историческите събития…

›› Виж цялата статия