ARTIFICIAL LOGOS

Освен научния интерес към машинното използване на езика, навлизането на изкуствен интелект в хуманитарните сфери показва и нещо повече. Вярата, че машината може да ни разкрие как творим, показвайки креативитета като подчинен на правила и структура, съобразяващ се с граматически принципи, лексикална и синтактична логика, и изграждащ повтарящи се смислови мотиви матрици с идентични образи и поетични фигури. Творецът не е само мислител, но и дизайнер на текст…

›› Виж цялата статия