ДРУГИЯТ УМ

Как технически работи имитационната игра с естествения език? Ако, образно казано, поемем дъх и навлезем по-дълбоко в така смутителната сложност на чисто инженерния аспект, отдавайки му равен респект и разбиране. Така наречените Recurrent Neural Networks (RNN) или повтарящите невронни мрежи са водеща методология в генерирането на текст, включително и компютърна поезия…

›› Виж цялата статия