СЕРОТОНИН

Любовта ще спаси света. Това е оптимистичното внушение в мрачния по дух „Серотонин“, който представя през цялото време пораженията на живота в безлюбовие и самота върху човешката душа. Не е само теза на „Серотонин“, това е теза на Уелбек в битието му на писател изобщо…

›› Виж цялата статия