КАРТОГРАФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Човек-машина интерфейс дизайнер, облачен биолог, супервайзър на изкуствен интелект, анализатор на човешкия геном, мениджър на личното пространство, мениджър на дигиталното умиране, психолог за роботи, проектант на роботска личност, съдебен психолог за изкуствен интелект, планетозащитник, ментор или анализатор за машини. Това биха били професионалните поприща от следващо поколение…

›› Виж цялата статия

КРЖИЖАНОВСКИ

Сигизмунд Кржижановски е открит за света от своя литературен ангел-хранител. Всяко време изглежда има своите малобройни, но отдадени ценители на прекрасната творба. Познавачът Вадим Перелмутер се натъква в Съветския държавен архив на литуратурното наследство на пренебрегвания гений Кржижановски, близо 40 години след смъртта му и издава неговите работи. Днес две от книгите с разкази са пред нас в превод на български…

›› Виж цялата статия