БОРЕЛИ, САНТОРИО, БУРХАВ И ЩАЛ

Ятромеханиката е много интересно идейно течение на границата на два века в Европа. Между 16-ти и 17-ти век има сериозен културен подем, който за първи път теоретично доближава толкова плътно биологичната машина (тялото) до изкуствения механизъм, откроявайки няколко ключови имена с принос в науката…

›› Виж цялата статия

ВЪЗХОДЪТ НА ПЛЕМЕНАТА

Музиката е един от инструментариумите за разбиране на света. След 2000 година, тя е просто саундтрак на ежедневието, без стойността на творба. Големи идеи липсват, затова обсъждаме идентичности, а принципът на равенство и утвърждаване на индивидуалността от Уудсток е заменен с властово неравенство между групови субекти…

›› Виж цялата статия

ОТ ВОКАНСОН ДО СМЪРТТА НА ТЪРГОВЕЦА

От фабриката без работници на Жак де Вокансон до днешните самообслужващи магазини и дронове – куриери наблюдаваме все същата амбиция – да надскочим предела на нашите способности и нашата телесност. Историята на иновациите, които напълно изключват човешката намеса отвежда до пионерите от 18-ти век, мислили в същото поле на имитационната игра, където човешката дейност е подменена от механизъм…

›› Виж цялата статия

НОВАТА ДЪРЖАВА

„Новата държава“ се отнася дръзко с Платоновата „Държава“, виждайки в нея „пропагандна политическа философия, която създава интелектуално оправдание за наличието на деспотизъм“, а Платоновия Сократ – скрит апологет на диктатурата като форма на обществено управление, който индиректно утвърждава, че справедливото е полезното за по-силния. Необичайно отношение към Платон, нали…

›› Виж цялата статия

ВЪЛШЕБНИЦАТА НА ЧИСЛАТА

ADA е език за програмиране, създаден по искане на отбранителното министерство на САЩ през 80-те години на 20-ти век. Интересното за този нишов език е, че носи името на викторианска благородничка като научен реверанс за приноса ѝ към идеята за програмируемата машина…

›› Виж цялата статия

С ЕРОСА ИДВА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно ли е високообразованите представители на едно общество, които носят емблемата на елитарната култура в своето време да попаднат в капана на страстта, нагона, вкуса към властта, влеченията на ероса, религиозните заблуди или илюзиите за контрол, и да поставят таланта си в служба на политически идеи, които отвеждат социума до ръба на бездната..?

›› Виж цялата статия