AI EFFECT И ПРОМЕНЕНИЯТ КОНСУМАТОР

Колкото по-удобен е животът, толкова по-малка е насладата. Днес поведението на клиента се води от метапреференции. Тъй че настояването му гласи „променете ме“. Чрез технологичните решения от най-ново поколение, се премоделира осезателно начина, по който се сдобиваме със стоки офлайн. Намесата е в антропологични феномени като културата на тържището и размяната, и вековните разплащателни практики между хората…

СЛЕДИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ АВТОМОБИЛИ В ЛИТЕРАТУРАТА

Голямата, съществена иновация по своята природа изглежда не е индивидуално прозрение на нечий гений, а креативна проява на колективния разум. Тя се ражда, просъществува и се разгръща, въплъщавайки общосподелен човешки стремеж. Автономният автомобил, който ще стане ежедневие в близко бъдеще, първо е конструиран почти цяло столетие от въображението на поредица творци. И това се отнася не само до тази иновация, но и за широк спектър от други изобретения…

МАШИНИ КАТО МЕН

„Това е роман за крехкостта на настоящето“, казва за книгата си „Машини като мен“ (2019г.) британецът Иън Макюън. Този път вниманието му е привлечено от по-дистопични реалии. Историята в „Машини като мен“ е за взаимоотношенията на героите му с андроиден изкуствен интелект от последно поколение…

IT FROM BIT: Част II

В своите „Размишления върху първата философия“ (1641г.) Декарт развива мисловния си експеримент за злия гений. Разсъждавайки върху природата на нещата, в които можем да се съмняваме, той се пита как разбираме дали някакъв злонамерен демон не ни заблуждава, че има предметен свят, докато всъщност нищо от него не съществува. Възможно ли е за нас вече да няма нищо несъмнено…?

MORE GANish: Част I

През последните няколко години светът на визуалното преживява трансформация, впечатляващо динамична и с потенциал да промени възприятието ни за мултимедийността. За технологиите това са вълнуващи времена заради напредъка в разработките на изкуствения интелект и виртуалната реалност. Термини като невронна мрежа и дълбоко обучение вече напускат тесния контекст на математиката и изчислителните науки и застават на прага на масовия език и масовото съзнание…

КАРТОГРАФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Човек-машина интерфейс дизайнер, облачен биолог, супервайзър на изкуствен интелект, анализатор на човешкия геном, мениджър на личното пространство, мениджър на дигиталното умиране, психолог за роботи, проектант на роботска личност, съдебен психолог за изкуствен интелект, планетозащитник, ментор или анализатор за машини. Това биха били професионалните поприща от следващо поколение…