ПАРИЖ. ПРЕДИ 70 ГОДИНИ

Следвоенен Париж ли се оказва родното място на Artificial intelligence?! Дали точно там стартира AI е наистина въпрос за технологичните историци, но сигурното е, че тогава се заражда общност от хора, които мислят за кибернетичната машина не просто като за огромен калкулатор, но и като продължение на човешката когнитивност. Париж през 1951-ва година събира големите умове на десетилетието в изчислителните и инженерните науки…

AI EFFECT И ПРОМЕНЕНИЯТ КОНСУМАТОР

Колкото по-удобен е животът, толкова по-малка е насладата. Днес поведението на клиента се води от метапреференции. Тъй че настояването му гласи „променете ме“. Чрез технологичните решения от най-ново поколение, се премоделира осезателно начина, по който се сдобиваме със стоки офлайн. Намесата е в антропологични феномени като културата на тържището и размяната, и вековните разплащателни практики между хората…

СЛЕДИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ АВТОМОБИЛИ В ЛИТЕРАТУРАТА

Голямата, съществена иновация по своята природа изглежда не е индивидуално прозрение на нечий гений, а креативна проява на колективния разум. Тя се ражда, просъществува и се разгръща, въплъщавайки общосподелен човешки стремеж. Автономният автомобил, който ще стане ежедневие в близко бъдеще, първо е конструиран почти цяло столетие от въображението на поредица творци. И това се отнася не само до тази иновация, но и за широк спектър от други изобретения…

МАШИНИ КАТО МЕН

„Това е роман за крехкостта на настоящето“, казва за книгата си „Машини като мен“ (2019г.) британецът Иън Макюън. Този път вниманието му е привлечено от по-дистопични реалии. Историята в „Машини като мен“ е за взаимоотношенията на героите му с андроиден изкуствен интелект от последно поколение…

IT FROM BIT: Част II

В своите „Размишления върху първата философия“ (1641г.) Декарт развива мисловния си експеримент за злия гений. Разсъждавайки върху природата на нещата, в които можем да се съмняваме, той се пита как разбираме дали някакъв злонамерен демон не ни заблуждава, че има предметен свят, докато всъщност нищо от него не съществува. Възможно ли е за нас вече да няма нищо несъмнено…?

MORE GANish: Част I

През последните няколко години светът на визуалното преживява трансформация, впечатляващо динамична и с потенциал да промени възприятието ни за мултимедийността. За технологиите това са вълнуващи времена заради напредъка в разработките на изкуствения интелект и виртуалната реалност. Термини като невронна мрежа и дълбоко обучение вече напускат тесния контекст на математиката и изчислителните науки и застават на прага на масовия език и масовото съзнание…