ДРУГИЯТ УМ

Как технически работи имитационната игра с естествения език? Ако, образно казано, поемем дъх и навлезем по-дълбоко в така смутителната сложност на чисто инженерния аспект, отдавайки му равен респект и разбиране. Така наречените Recurrent Neural Networks (RNN) или повтарящите невронни мрежи са водеща методология в генерирането на текст, включително и компютърна поезия…

ARTIFICIAL LOGOS

Освен научния интерес към машинното използване на езика, навлизането на изкуствен интелект в хуманитарните сфери показва и нещо повече. Вярата, че машината може да ни разкрие как творим, показвайки креативитета като подчинен на правила и структура, съобразяващ се с граматически принципи, лексикална и синтактична логика, и изграждащ повтарящи се смислови мотиви матрици с идентични образи и поетични фигури. Творецът не е само мислител, но и дизайнер на текст…

ТРИ ФИЛОСОФСКИ УРОКА НА ТЮРИНГ И ФИЛОСОФИЯТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Професор Лучано Флориди е италиански мислител с голямо влияние в областта на философията на технологиите и информационната етика. Основател на IEG – изследователска философска група в Оксфордския университет и директор на изследователската група по информационна философия в Университета Хартфордшир. Liberalarts представя есето му посветено на уроците, завещани от математика А. Тюринг за бъдещата философия на информацията…