СЛЕДИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ АВТОМОБИЛИ В ЛИТЕРАТУРАТА

Голямата, съществена иновация по своята природа изглежда не е индивидуално прозрение на нечий гений, а креативна проява на колективния разум. Тя се ражда, просъществува и се разгръща, въплъщавайки общосподелен човешки стремеж. Автономният автомобил, който ще стане ежедневие в близко бъдеще, първо е конструиран почти цяло столетие от въображението на поредица творци. И това се отнася не само до тази иновация, но и за широк спектър от други изобретения…

›› Виж цялата статия

МАШИНИ КАТО МЕН

„Това е роман за крехкостта на настоящето“, казва за книгата си „Машини като мен“ (2019г.) британецът Иън Макюън. Този път вниманието му е привлечено от по-дистопични реалии. Историята в „Машини като мен“ е за взаимоотношенията на героите му с андроиден изкуствен интелект от последно поколение…

›› Виж цялата статия

IT FROM BIT: Част II

В своите „Размишления върху първата философия“ (1641г.) Декарт развива мисловния си експеримент за злия гений. Разсъждавайки върху природата на нещата, в които можем да се съмняваме, той се пита как разбираме дали някакъв злонамерен демон не ни заблуждава, че има предметен свят, докато всъщност нищо от него не съществува. Възможно ли е за нас вече да няма нищо несъмнено…?

›› Виж цялата статия

MORE GANish: Част I

През последните няколко години светът на визуалното преживява трансформация, впечатляващо динамична и с потенциал да промени възприятието ни за мултимедийността. За технологиите това са вълнуващи времена заради напредъка в разработките на изкуствения интелект и виртуалната реалност. Термини като невронна мрежа и дълбоко обучение вече напускат тесния контекст на математиката и изчислителните науки и застават на прага на масовия език и масовото съзнание…

›› Виж цялата статия

КАРТОГРАФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Човек-машина интерфейс дизайнер, облачен биолог, супервайзър на изкуствен интелект, анализатор на човешкия геном, мениджър на личното пространство, мениджър на дигиталното умиране, психолог за роботи, проектант на роботска личност, съдебен психолог за изкуствен интелект, планетозащитник, ментор или анализатор за машини. Това биха били професионалните поприща от следващо поколение…

›› Виж цялата статия

ДРУГИЯТ УМ

Как технически работи имитационната игра с естествения език? Ако, образно казано, поемем дъх и навлезем по-дълбоко в така смутителната сложност на чисто инженерния аспект, отдавайки му равен респект и разбиране. Така наречените Recurrent Neural Networks (RNN) или повтарящите невронни мрежи са водеща методология в генерирането на текст, включително и компютърна поезия…

›› Виж цялата статия