IT FROM BIT: Част II

В своите „Размишления върху първата философия“ (1641г.) Декарт развива мисловния си експеримент за злия гений. Разсъждавайки върху природата на нещата, в които можем да се съмняваме, той се пита как разбираме дали някакъв злонамерен демон не ни заблуждава, че има предметен свят, докато всъщност нищо от него не съществува. Възможно ли е за нас вече да няма нищо несъмнено…?

MORE GANish: Част I

През последните няколко години светът на визуалното преживява трансформация, впечатляващо динамична и с потенциал да промени възприятието ни за мултимедийността. За технологиите това са вълнуващи времена заради напредъка в разработките на изкуствения интелект и виртуалната реалност. Термини като невронна мрежа и дълбоко обучение вече напускат тесния контекст на математиката и изчислителните науки и застават на прага на масовия език и масовото съзнание…

КАРТОГРАФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Човек-машина интерфейс дизайнер, облачен биолог, супервайзър на изкуствен интелект, анализатор на човешкия геном, мениджър на личното пространство, мениджър на дигиталното умиране, психолог за роботи, проектант на роботска личност, съдебен психолог за изкуствен интелект, планетозащитник, ментор или анализатор за машини. Това биха били професионалните поприща от следващо поколение…

ДРУГИЯТ УМ

Как технически работи имитационната игра с естествения език? Ако, образно казано, поемем дъх и навлезем по-дълбоко в така смутителната сложност на чисто инженерния аспект, отдавайки му равен респект и разбиране. Така наречените Recurrent Neural Networks (RNN) или повтарящите невронни мрежи са водеща методология в генерирането на текст, включително и компютърна поезия…

ARTIFICIAL LOGOS

Освен научния интерес към машинното използване на езика, навлизането на изкуствен интелект в хуманитарните сфери показва и нещо повече. Вярата, че машината може да ни разкрие как творим, показвайки креативитета като подчинен на правила и структура, съобразяващ се с граматически принципи, лексикална и синтактична логика, и изграждащ повтарящи се смислови мотиви матрици с идентични образи и поетични фигури. Творецът не е само мислител, но и дизайнер на текст…

ТРИ ФИЛОСОФСКИ УРОКА НА ТЮРИНГ И ФИЛОСОФИЯТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Професор Лучано Флориди е италиански мислител с голямо влияние в областта на философията на технологиите и информационната етика. Основател на IEG – изследователска философска група в Оксфордския университет и директор на изследователската група по информационна философия в Университета Хартфордшир. Liberalarts представя есето му посветено на уроците, завещани от математика А. Тюринг за бъдещата философия на информацията…