КАКЪВ Е ТОЗИ УСТРЕМ?

Кои са домовете, обществените и административни сгради, съградени от най-личните българи, живели между два века и каква е съдбата на тяхното наследство? Огромната част от тези хора са дошли на този свят като поданици в монархическа България и са си отишли като граждани на комунистическа страна. Мрачната ирония е, че точно те и наследниците им са най-безпощадно пожертваните, заличени и унижени след 1944г. Зрелите, образованите, кадърните и напредничавите…

КОРЕНИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДОБРОДЕТЕЛ

Какво ни дава портретът на Константин Стоилов? Преди всичко мисля, че историята му систематизира основните съставки, от които е замесен почтеният човек в обществения живот. Ние всички имаме принципна идея какъв е той, но широката дефиниция как се изгражда, как просъществува, как действа в житейския си път и как се самоотстоява личността с качества се откроява добре чрез фигурата на политика Стоилов…

СИМЕОН РАДЕВ. АРИСТОКРАТЪТ НА ДУХА

На писателската всеотдайност на отличително модерния за времето си интелектуалец и дипломат Симеон Радев дължим много за познаването и разбирането на историческия контекст. Динамичен откъм събития на световната сцена и съдбовен за страната ни, която в десетилетията на войни и национални катастрофи се изгражда политически и институционално, и стъпва на международната сцена…

КОНСУМАТОРСТВО И ДРУГИ ЗАЛОЗИ НА ВЛАСТТА

Как и власт, и общество се отнасят към разпределянето и потребяването на ресурсите на плановата икономика. По какъв начин официалната власт е създавала и усърдно, с висок управленски приоритет, е ползвала институции, служби, държавни организации и медии за мониторинг на потребителските нагласи на населението…