ДЕТЕ. ЕДНО ИЗЛИЧАВАНЕ

„Дете“ е лек за четене разказ, дори бих казала увлекателен, но далеч не толкова лесно пригоден за възприемане. В него е вложен един от важните ключове за разбиране на цялостния Бернхард като творец, вероятно и като човек. Четейки „Дете“ се изправяме пред целия мрак в него и надникваме право към дъното на бездната у Томас, в самата ѝ сърцевина…

›› Виж цялата статия

КРЖИЖАНОВСКИ

Сигизмунд Кржижановски е открит за света от своя литературен ангел-хранител. Всяко време изглежда има своите малобройни, но отдадени ценители на прекрасната творба. Познавачът Вадим Перелмутер се натъква в Съветския държавен архив на литуратурното наследство на пренебрегвания гений Кржижановски, близо 40 години след смъртта му и издава неговите работи. Днес две от книгите с разкази са пред нас в превод на български…

›› Виж цялата статия

СЕРОТОНИН

Любовта ще спаси света. Това е оптимистичното внушение в мрачния по дух „Серотонин“, който представя през цялото време пораженията на живота в безлюбовие и самота върху човешката душа. Не е само теза на „Серотонин“, това е теза на Уелбек в битието му на писател изобщо…

›› Виж цялата статия

ТЪМНАТА СТРАНА НА СЛАВАТА

От гледна точка на културната вечност, „Оръжията и човекът“ е донесла на Бърнард Шоу 15-минутна слава и след това е станала част от огромната световна купчина незначителни творби, веселила навремето по-посредствената публика и издразнила тази с добър вкус и верен поглед върху историческите събития…

›› Виж цялата статия

ВРАГОВЕТЕ НА ПУБЛИКАТА

Четях за първи път „Подчинение“ на Мишел Уелбек на пейка до голяма бизнес сграда, а в съседство непознати хора пиеха кафе и пушеха. Обичайна ситуация, докато в един момент на пейката до мен не чух френска реч. Четях френска книга, авторът бе френски, действието се развива в днешна Франция, френски имена на персоните…

›› Виж цялата статия