СТИВЪН ВОЛФРАМ: В НАЧАЛОТО Е ФИЛОСОФИЯТА, А В КРАЯ КОДЪТ!

Волфрам е човек от особен калибър. От онези, осмеляващите се да създават реалности, да изследват границите на науката и инженерната мисъл. Визуализира в ума си промените, мислейки за света в нова матрица. Волфрам, както и другите от неговата порода, винаги прекрачват отвъд конкретната наука – физика, математика и информатика, за да погледнат на нещата холистично…

КРЕАТИВНОСТТА

Маргарет А. Бодън е професор по когнитивна наука в Департамента по информатика на Университета Съсекс, Великобритания. Тя изследва изкуствения интелект, психологията и философията в широк интердисциплинарен смисъл. LiberalArts отдава внимание на този непознат за нашата аудитория изследовател и публикува със съкращения част от книгата ѝ „Творческият ум. Митове и механизми“….