Домейнът liberalarts.zone е регистриран през 2018г. и функционира като адрес на персоналния блог на Яна Илиева – LiberalArts. Със споменаването на уебсайта се има предвид https://liberalarts.zone. LiberalArts събира и съхранява лични данни при условията на настоящата Политика за лични данни. За всякаква допълнителна информация, във връзка с настоящите Правила, можете да използвате имейл адрес за връзка: contacts [at] liberalarts.zone

Какво са „лични данни“?

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице („субект на данни“).

„Обработване на лични данни“ е всяка операция, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, класифициране, изтриване, унищожаване или разпространение, или друг начин, по който данните стават достъпни.

„Субект на данните“ е всяко физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от администратор на лични данни.

„Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Какви лични данни събира и съхранява LiberalArts и за какви цели?

За маркетинг комуникация

С абонирането си за електронния бюлетин на liberalarts.zone и с изпращане на съобщение чрез контактната форма, потребителите се съгласяват да предоставят свои лични данни (имена и електронна поща). Liberalarts.zone използва тези данни единствено и само за изпращане на периодични информационни бюлетини за целите на дигиталния е-mail маркетинг до e-mail адресите на абонатите си или за стандартна e-mail комуникация. В случай, че абонатът не желае да получава информационния бюлетин на liberalarts.zone, той може да се отпише като последва линка „Отписване, поместен в долната част (footer) на полученото електронно съобщение. С изрично заявения си отказ за получаване на информационен бюлетин, потребителят автоматично прекъсва абонамента си.

За измерване

Уебсайтът генерира информация за потребителското ви поведение, за да измери и анализира начина, по който взаимодействате със съдържанието му. За базово отчитане се използва инструмента Google Analytics.

Сайтът не използва и не предоставя лични данни на своите потребители за търговски цели. Уебсайтът гарантира, че субектът на лични данни има възможност да даде изрично съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели. LiberalArts не осъществява търговска дейност и не предоставя лични данни или данни за своите потребители на трети страни. При всяка промяна в настоящата Политика, LiberalArts уведомява своите потребители. С посещаването на уебсайта, те се съгласяват с актуалната Политика за личните данни.

Правата ви като субект на данни при ползване на liberalarts.zone?

Физическите лица, чиито лични данни liberalarts.zone събира и съхранява, имат следните права:

  • Право на информираност относно данните, които идентифицират уебсайта, целите на обработването на личните данни на потребителите, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и възможностите за отказ от получаване на маркетингова информация.
  • Право на възражение пред администратора на уебсайта срещу обработването и разкриването на трети лица на личните данни за търговски или маркетингови цели.

Политиката за лични данни на LiberalArts е актуална към 19.09.2019г. и може да се променя и допълва, според изискванията от страна на приложимото законодателство или на компетентен орган.


Share This