С ЕРОСА ИДВА ОТГОВОРНОСТТА

 “…каквито и да са личните ни недъзи, благородството на занаята ни винаги ще се корени в тези два трудно изълними ангажимента: отказът да лъжем за онова, което знаем, и съпротивата срещу потисничеството…“ Албер Камю, Реч при връчването на Нобеловите награди, Швеция, декември 1957г.  1

Възможно ли е високообразованите представители на едно общество, които носят емблемата на елитарната култура на своето време да попаднат в капана на страстта, нагона, вкуса към властта, влеченията на ероса, религиозните заблуди или илюзиите за контрол, и да поставят таланта си в служба на политически идеи, които отвеждат социума до ръба на бездната? „Безотговорният разум“ на американския изследовател Марк Лила, в превод на Стоян Гяуров, се вглежда от този ъгъл в концептите на някои от интелектуалците от 20-ти век, имали подчертано влияние в културната история и чиито пристрастия, и идеи се заиграват опасно с принципите на хуманизма. 2 Под лупата на Марк Лила са в компилиран вид (учения и неговата личност) Хайдегер, Бенямин, Дерида, Фуко, Кожев и Карл Шмит. Възвеличеният им принос, с който сме навикнали, в тази студия е поставен върху силно нагорещена критична плоскост и е осмислен в контекста на последствията му за общата съдба. Книгата предлага и любопитен отговор на стария въпрос – “Как философът попада под съблазънта на тираничното?”

Принадлежността на философа Мартин Хайдер към националсоциалистическата идея е отдавна известна. Съвременниците му Карл Ясперс и Хана Арент трудно проумяват тази дихотомия, обяснявайки я с нечиста душа на своя събрат и като проявление на същата страст, която движи и научния му подем. Показан ни е един Хайдегер, тотално превзет от човешките си слабости, мегаломания и отчаяние (по Ясперс), но чиято философска мисъл владее академичния свят в навечерието на най-разрушителната война, докато самият той като човек се срива до приспособленчеството, кариеризма и предателството. Без това дори да нащърби ореола на философската му школа. Тя е част от високата култура и днес, докато службата при нацистите се споменава по-скоро като любопитен факт. Марк Лила тръгва по следите на това превращение, изследвайки от къде извира природата на гения и природата на мерзавеца и как те съжителстват в един и същи човек.

Лила се занимава и с друг всеотдаен адвокат на нацисткия режим – антисемита и антилиберала Карл Шмит, който обявява акциите на Хитлер за върховно правосъдие. В редиците на топ интелектуалците по онова време, той е влиятелен и препрочитан в левичарските кръгове чак до 80-те години. Шмит смята демократичните общества за слаби във вземането на радикални решения, склонни към безкрайни дискусии и консуматорски настроени. Това звучи ли познато през 2019 година? С любимите му тези за суверинитета и национализма, Шмитизмът е интелектуална мода в средата на 20-ти век. Днес бих го определила като масовия наратив. За Марк Лила политическите чудовища в ума на Шмит се хранят с теология и властовия модел на католическата църква, а на метафизично ниво извират от сляпата вяра в неоспоримата божествена истина. Агресията е в хорската природа – така е устроен божият свят. Следователно, бий враговете си, гласи простата му формула.

А къде се крият демоните на Мишел Фуко? Мислителят, който опознава в най-голяма дълбочина природата на властта, надзора и наказанието? Апологет на красотата в идеята на Джеръми Бентам за паноптикума като идеалната формула на затвора и парадигма за съвършения Голям брат (в антологията “Власт“). Лила ги открива в бездната между границите, които обществото поставя и в собствения му нагон, в обцесията му по екстремни изживявания. Опасното според Лила е в склонността на Фуко към проектиране на идеи със спекулативен морал върху реално работеща политическа плоскост, без да се носи истинска отговорност за последствията в живия живот.

В миналото ли е останал амбициозният и възвишен дух на на пред- и просвещенските мислите, които стъпиха върху Античността и изградиха политическия постамент, идеите за социалната организация, и държавността в пострелигиозните общества, отстоявайки общочовешкото и неговото благо (от Макиавели и Т. Хобс, през Лок и Русо)? После Клемасо, Фихте и Дейвид Хюм (18-ти век) и новата му наука за човешката природа, тезите за гражданската свобода, договора между тълпата и властта и политическите измерения на човешката природа. 3 Или пък Кант с разбирането му за духа на космополитизма в изпреварващите времето идеи за общо гражданско правово общество (гражданския съюз), който търси да надмогне вродения антагонизъм между човеците в името на съвършеното държавно устройство. (“Идеята за една всеобща история от световно-гражданска гледна точка“, 1784г.)

Какво им става на модерните философи?

Може би предпросвещенците са успели хладнокръвно да очертаят политическия етос с понятията на философията, оставайки непорочни и умерени. Да сублимират еротичния си нагон, за да извлекат по-голяма полза за своята наука, ако влезем в съждението на Лила и ако разбира се поемем известен риск от опростенческо звучене. (Или ако шеговито си представим г-н Кант, пословичен в Кьонингсберг със своите стриктни ежедневни навици, по които може да се сверява градския часовник, спрямо безразсъдното пребиваване на Фуко в хомосредите на Париж.)

Познанието е страст. А с ероса идва и отговорността, казва Лила в една от главите на „Безотговорният разум“, извличайки тази релация от античните автори, които първи установяват конвергенцията между политиката, общественото устройство и философското съждение, но в полза на хумаността и в служба на разума. Модерното време обаче е релативно в понятията си и всепозволяващо в морала си, а това внася вълнови смущения в духа на мислителите му. Опорочава ги, прави ги подвластни на тиранията вътре в тях, следователно – потенциално опасни. Или казано с думите на Лила,

„…съществуващите в модерното общество разграничения – между закон и престъпление, здраве и лудост, ред и безредие, естествено и перверзно – плюс (не толкова експлицитно) морална критика на тези разграничения като произволни и съмнителни.“ 4

Върна ли се някой успешно от Сиракуза?

В опасната първа половина на 20-ти век, мрачно време на настъпващи диктатури, каква роля изиграват интелектуалците? Има ли сред тях разпознали вярно заплахата за хуманизма и посочили опасността; такива, които са живели времето си с широко отворени очи, докато масите и част от техни високообразовани събратя са падали в капана на подмененото мислене или на собствените си бесове? Онова, което по-късно Камю ще нарече да си въвлечен, в смисъл ангажиран към съдбата на обществото си. Има такива сред тях, разбира се. Срещаме ги в полето на литературата (и не само), дори и да не става дума все за заглавия с художественост от най-висок порядък. Артур Кьостлер пише романа си „Мрак по пладне“ през 40-те като разказ за краха на интелектуалния разум. Лион Фойхтвангер и неговия „Успех“, който при все слабостите на стила си, обяснява генезиса на мракобесието, започнало с отстъпление от спрадливостта и човечността по отношение на един единствен човек; скоро заляло хиляди с настъпващия националсоциализъм. 5

Книгите на Фойхтвангер са горени, самият той напуска Германия в последния момент. Клаус Ман пише своя “Мефистофел”. На руска територия е романът „Майсторът и Маргарита“ на Булгаков, със същата тревога, имплантирана във фантазна фабула. И разбира се – проницателният есеистичен вопъл на Томас Ман. Онова братко Хитлер, с което се обръща към фюрера в наивен опит да призове за последно съвестта на художника в него (следователно твореца, брата, човеколюбеца), снишила се в дълбините на мрачната душа на диктатора. 6 Томас Ман е лишен от немско гражданство и принуден да напусне родината си с възхода на кафевите ризи. В известен смисъл, той също прави своето неуспешно връщане от Сиракуза, ако взаимстваме израза, който Лила използва като символ на провалилия се мъдрец, който опитва с гласа на разума да възпре тирана и да предотврати катастрофите, които той носи със себе си. Има разбира се и много други примери в хуманитаристиката изобщо, но нито една художествена или концептуална работа не е била достатъчно силна, за да възпре Европа, политнала към пропастта. 

И все пак – в релацията култура/политика като че ли има скрит механизъм, който неумолимо щраква. Тъй като сновният критерий, който определя как ще премине през времето всеки значим интелектуален продукт, винаги в същността си е чисто политически и опира до битките, които интелектуалецът си избира, както и в кой спектър на любовта и ероса се намира душата му – в спектъра на тиранията или на хуманизма. 


  1. Албер Камю, „Манифест на журналистиката. Речи в Швеция“, издание на Сиела и Френски институт, София, 2013
  2. Марк Лила, „Безотговорният разум. Интелектуалците и политиката“, ИК Колибри, 2019г.
  3. Дейвид Хюм, „Политически есета“, изд. Сиела, София 2014г.
  4. Марк Лила, „Безотговорният разум“, (стр. 153)
  5. Лион Фойхтвангер, „Успех. Три години от историята на една провинция“, изд. Народна култура, София, 1978г.
  6. Томас Ман, „Есета“, том IV, “Внимание, Европа“ 1933-1938, изд. Прозорец  

Книги за ценители | Най-доброто в хуманитаристиката

Share This